Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti