Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti