Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti