Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti