Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti