Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti