Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Obsah
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
Seznam hodnot
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
Seznam tabulek
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Příloha
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Glosář
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Seznam pramenů/Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti