Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti