Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti