Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Inhaltsverzeichnis
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
Abbildungsverzeichnis
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
Tabellenverzeichnis
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Anhang
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Glossar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Literaturverzeichnis
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti