Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti