Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti