Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti