Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti