Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti