Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti