Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti