Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Fihrist
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figürler Listesi
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tablolar Listesi
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Ek / İlave
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Terimler Sözlüğü
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Kaynakça
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
İndeks / Endeks / Katalog
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti