Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Obsah
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Seznam hodnot
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Seznam tabulek
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Příloha
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosář
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti