Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Obsah
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Seznam hodnot
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Seznam tabulek
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Příloha
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosář
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Seznam pramenů/Bibliografie
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti