Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Obsah
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Seznam hodnot
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Seznam tabulek
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Příloha
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosář
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Seznam pramenů/Bibliografie
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti