Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Obsah
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Seznam hodnot
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Seznam tabulek
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Příloha
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosář
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Seznam pramenů/Bibliografie
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti