Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Obsah
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Seznam hodnot
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Seznam tabulek
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Příloha
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosář
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti