Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Obsah
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Seznam hodnot
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Seznam tabulek
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Příloha
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosář
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti