Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Obsah
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Seznam hodnot
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Seznam tabulek
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Příloha
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosář
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti