Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti