Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti