Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti