Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti