Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Innehållsförteckning
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Lista av figurer
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Tabellförteckning
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Ordlista
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti