Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti