Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti