Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti