Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti