Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti