Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti