Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti