Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti