Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti