Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti