Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

ตารางเนื้อหา
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตัวเลข
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
ลิสต์ตาราง
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ภาคผนวก
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
อภิธานศัพท์
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
บรรณานุกรม
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
ตัวบ่งชี้
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti