Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti