Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti