Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
Obsah
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
Seznam hodnot
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
Seznam tabulek
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
Příloha
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
Glosář
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Seznam pramenů/Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti