Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti