Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti