Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti