Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti