Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti