Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti